Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi

Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi
Studietilbudet på Vg2 har oppstart skoleåret 2022-2023. Her kan du lese om fagene som tilbys på Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi.

FELLESFAG

Spansk
Historie
Kroppsøving
Matematikk 2P
Norsk
Kristendom

PROGRAMFAG

Du må ha fordypning i to programfag fra Språk, samfunnsfag og økonomi. Det betyr at du må velge to fag på Vg2 som du viderefører på Vg3. Eksempel på fordypning: Psykologi 1 og 2.

Politikk, individ og samfunn* (kreves på Afrika-linja)
Psykologi 1
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
*Politikk, individ og samfunn er navnet på det overordnede fagområdet. På Øya innebærer det to fag: Sosiologi og sosialantropologi og Politikk og menneskerettigheter. Du får ett av fagene på Vg2 og det andre på Vg3.

VALGFRIE PROGRAMFAG

Du skal velge ett programfag til. Du kan velge enda et programfag fra listen over, eller et av disse programfagene:

Internasjonal engelsk (ett-årig fag, kan ikke videreføres på Vg3)
Breddeidrett 1 (kreves på Ekstremsport-linja)

Mulige endringer

Endelig fagtilbud vil avhenge av interessen. Fagnavn og faginnhold kan også bli endret med fagfornyelsen. Se udir.no.

AFRIKA OG EKSTREMSPORT PÅ VG2

På Vg2 kommer programfagene inn, og du kan velge fag som passer med dine interesser. På Ekstremsport-linja er faget Breddeidrett 1 obligatorisk. Gjennom dette faget vil du blant annet få muligheten til å ta våttkort (elvekajakk) og brattkort (klatring).

På Afrika-linja begynner klassen å planlegge studietur til et land i Afrika, som gjennomføres på Vg3. Afrika-linja får også et spesielt ansvar for Øyas innsamlingsaksjoner «Gi en dag» og «Sponsorløp».

Mer om AFRIKA og EKSTREMSPORT.

VEIEN VIDERE

Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi