Fagdag

For å gi elevene en variert og spennende skolehverdag bruker vi en dag i uka på tverrfaglig undervisning.

Disse dagene er vi ofte ute i skog og mark, men vi kan også reise på ekskursjoner og museumsbesøk. Vi tar med de vanlige skolefagene ut av klasserommet slik at elevene kan lære med hele seg. I tillegg til å gi stort faglig utbytte, er fagdagene med på å styrke det sosiale miljøet.

Muligheten til å variere undervisningen med å være ute en dag i uka er noe som kjennetegner skolen. Her lærer elevene på en annerledes måte og får brukt flere sanser enn å bare være inne i klasserommet.

Randi Irene Ådnanes, lærer