Å være elev på Øya

Øya ungdomsskole er en friskole med fokus på faglig godt og aktivt læringsmiljø.

Ungdomsskolen startet opp i 2015, som en avdeling ved Øya videregående skole, og har nå tre trinn med klassestørrelser på 20-24 elever.

Miljøet på skolen er kjempegodt og trygt, og jeg føler vi har et godt forhold til lærerne også. 

Mia, 9. klasse

Vi jobber hver dag med å utfordre nysgjerrighet og lærelyst hos elevene, og ønsker på noen måter å tenke litt utradisjonelt om skole og undervisning. Vi har fagdager hver uke, hvor undervisningen foregår utenfor klasserommet, fordi vi har tro på at læring fungerer best når teori og praksis går hånd i hånd.

Det at Øya er en kristen skole, betyr at skolen er godkjent av Utdanningsdirektoratet på religiøst grunnlag. Det innebærer også at vi har en egen læreplan i KRLE med litt annen vektlegging av religioner og livssyn enn i den offentlige skolen. I tillegg starter vi skoledagen med samlingsstund hvor vi har «ord for dagen».

Jeg elsker å jobbe på ungdomsskolen fordi jeg får følge ungdommene i noen av de mest spennende årene av deres liv; den perioden de går fra barn til voksen! Hver elev er unik og har sin historie – det er en ære å få komme så tett på og få bli kjent med dem, lytte til dem, dele tanker, tro og meninger med dem. Vi vokser sammen, lærer og utforsker sammen og oppdager nye sider ved livet – både i klasserommet, men ikke minst ute i naturen.

Kristin Skjerve Grimstad, lærer

Ungdomsskolen er nå godkjent for 75 elever, og elevene får undervisning i nye, flotte lokaler som sto klare i 2017.