Søk skoleplass

Grip sjansen – søk Øya ungdomsskole!

Søkeportalen for skoleåret 2022-2023 er åpen fra 1. november 2021. Det lønner seg å være tidlig ute med å søke skoleplass.

Vi er veldig fornøyd med Øya ungdomsskole. Her møtes gutten vår av et godt og trygt læringsmiljø, entusiastiske lærere og tydelige kristne verdier.

Torbjørn Landmark, foresatt

Søk i god tid

Vurderer du å begynne på Øya ungdomsskole bør du søke så tidlig som mulig (fra og med 1. november) da vi har erfaring med at det blir lange ventelister. Avgjørelsen om å ta i mot et eventuelt skoletilbud tar du ikke før på nyåret.

Elever som allerede går på ungdomsskolen trenger ikke å søke på nytt til neste klassetrinn, da de automatisk flyttes opp til neste trinn. Nye søkere må opprette brukerkonto for å kunne søke om skoleplass. 

Opprett brukerkonto

Følg lenken nedenfor og trykk på registrer deg.

Legg inn søkerens (elevens) fornavn, etternavn, fødselsdato, personnummer og den e-postadressen dere ønsker å få meldinger og eventuelt inntaksbrev på.
Velg deretter opprett.
Alle felt på foreldre 1 og foreldre 2 må fylles ut. Hvis dere ikke har fasttelefon, legges mobilnr. inn i begge feltene.

Søk skoleplass 

Logg inn med brukernavn og passord.
Velg bestill nytt passord (du får da tilsendt passord til e-postadressen som er oppgitt i brukerkontoen). Sjekk i søppelpost hvis du ikke får tilsendt passord.
Velg riktig skoleår (dvs. det skoleåret søker ønsker å starte på Øya).

Trykk på lenken for å starte søkeprosessen: 

https://oya.iskole.net/soker/

Trenger du veiledning i søkeprosessen, er du velkommen til å ta kontakt med skolen. Du treffer oss på tlf. 920 920 41 mandag – fredag kl. 0800-1530.

Har du spørsmål?  Ikke nøl med å ta kontakt med skolen.

Mottatt tilbud om plass

Ved mottatt tilbud om skoleplass må søker aktivt bekrefte at en tar i mot plassen. Dette gjøres ved å klikke seg inn i søkeportalen (bruk lenken ovenfor). Etter at søknadsfristen har gått ut, får du en faktura tilsendt på e-post. Skoleplassen er sikret når denne fakturaen er betalt. Hvis 1. faktura ikke blir betalt innen betalingsfristen, vil vedkommende miste skoleplassen.

Inntak

Ved inntak av elever, følges gjeldende inntaksreglement. Kort oppsummert er det de 24 første søkerne, som får tilbud om skoleplass. Hvis søkere ikke ønsker tilbudt skoleplass, går plassen til neste søker på ventelisten. I tillegg har noen søkere fortrinn på skoleplass. Dette er beskrevet i inntaksreglementet.

Det åpnes for å søke om skoleplass ca ett år før eleven ønsker å starte på Øya ungdomsskole, nærmere bestemt 1. november kl 00.00, året før oppstart. HUSK at du i søkeportalen må velge riktig skoleår og trinn.  Det er mulig å søke om inntak helt fram til skolestart. Elever som hevder fortrinn må søke innen 1. januar for å få søknad om fortrinn behandlet. Søkere som hevder fortrinn, gjør kjent i søknaden på hvilket grunnlag en hevder sitt fortrinn. Ønske om å få vurdert fortrinn, hakes ut i søknaden. 

Inntak til ungdomsskolen gjøres mellom 1. januar og 15. januar samme kalenderår som skoleåret starter. Alle som får tilbud om skoleplass, blir varslet gjennom søkeportalen ISKOLE. Varsel kommer også på e-post. I siste del av januar blir alle søkere og foresatte invitert til et informasjonsmøte. I dette møtet vil det bli gitt informasjon om skoletilbudet. Svarfrist på om en tar i mot tilbud om skoleplass eller ikke, vil være i etterkant av informasjonsmøtet. 

Hvis det er flere søkere enn skoleplasser, blir det etablert venteliste. Hvis elever sier fra seg tilbudt skoleplass, gis det da tilbud til ny elev ut fra ventelisten.

Særregler for ferie og permisjon ved friskoler

Alle som søker om skoleplass på Øyas ungdomsskoletrinn må være klar over at det gjelder særregler for fri til ferie/permisjon på friskoler (Øya). Friskolelovens §3-13 sier at skolen kan gi permisjon i inntil 2 uker (10 skoledager). Hvis eleven blir borte lengre enn dette, har eleven sluttet på skolen/mistet skoleplassen. Det fungerer med andre ord ikke slik som i offentlig skole at foresatte kan ta ansvar for hjemmeundervisning i og skrive eleven inn i skolen på nytt etter en pause i opplæringsløpet. Eleven må da evt. søke på nytt og blir da lagt inn i ventelisten. Kortere søknader om permisjon legges inn ved å bruke Iskole. For permisjoner over 10 dager, skal skjemaet «Søknad om permisjon fra undervisning» brukes.

Angreskjema

Du har rett til å angre på at du har tatt imot skoleplass. Trykk på knappen under for å lese mer om angrerett og for å fylle ut angreskjema.