Reglement

Det er to reglementer du bør merke deg som elev eller foresatt ved Øya ungdomsskole: Inntaksreglementet og skolereglementet.

Skolereglementet ved Øya ungdomsskole er det samme som gjelder ved Øya videregående skole. Det kan derfor være noen formuleringer som er mer aktuelle for elevene ved Øya videregående skole, men reglementet gjelder alle elever på Øya.