Skoleskyss

Som elev ved Øya ungdomsskole har du samme rettigheter til skoleskyss som i den offentlige skolen. 

Hjemkommunen dekker skoleskyss fram til kommunegrensa. Hvis du bor i en av nabokommunene til Melhus, må du derfor dekke deler av skoleskyssen selv. Hvis du bor i Melhus kommune og mer enn 4 km fra skolen, har du rett på skoleskyss.

Søk om skoleskyss

Foresatte må søke om skoleskyss for at det skal bli satt opp. Skolen sender ut et søknadsskjema på våren i forkant av nytt skoleår. Du finner også skjemaet på Trøndelag fylkes skoleskysside. Skjemaet fylles ut og leveres til skolen – gjerne på epost oya@oya.vgs.no.

Busskort

Hvis du har hatt skoleskyss tidligere (også på barneskolen), er det det gamle busskortet som blir aktivert. Har du mistet busskortet ditt, må du melde fra til skolekontoret slik at vi får bestilt et nytt – det koster 150 kr. Du får beskjed fra skolen når nytt busskort er klart.

Informasjon fra AtB

Klikk deg inn på disse dokumentene hvis du ønsker å lese mer om skoleskyss, reisebevis og tilrettelagt skyss.

Info til elever (2022) – skoleskyss

Info til elever (2022) – reisebevis

Info til elever (2022) – ITS (individuelt tilrettelagt skoleskyss slik som drosje)

Gå til AtBs nettsider for å lese mer om skoleskyss i grunnskolen.