Søknad om permisjon

Har du som foresatt behov for å søke permisjon fra undervisningen for din ungdom?

Dette gjør du i ISKOLE under lenken «permisjon». Vi gjør oppmerksom på at hvis foresatte velger å søke permisjon ut over 10 skoledager, må eleven skrives ut av skolen. Dette er hjemlet i Friskolelovens §3-13. I slike tilfeller skal det søkes på eget skjema som dere finner i lenken under. 

Dette betyr i praksis at det ikke er noen automatikk i at eleven får igjen skoleplassen etter tilbakekomst. Det må da søkes på nytt om skoleplass og inntaktsreglementet vil gjelde. Elever som står før på venteliste vil få tilbud om ledig skoleplass.

Hvis det vurderes å søke permisjon ut over 10 skoledager, brukes dette skjemaet. Skjemaet sendes utfylt og underskrevet til linda@oya.vgs.no