Test av knapper og titler

Gjerne sjekk ut denne siden på admin-siden også.

Knapp 1:

Knapp 2:

Titler:

Dette er H1.

(Ikke bruk denne på siden som allerede har en H1 tag.)

Dette er H2.

Dette er h3.

Dette er H4.

Dette er H5
Dette er H6 (fikk ikke noe stiler på denne)

Dette er en lenke.

Det skal heller ikke gå å velge egen font størrelse og de som ligger inn på admin skal ikke gjøre noe.