Turer

Som elev på Øya ungdomsskole får du være med på mange turer ute i naturen, faglige ekskursjoner og sosiale overnattingsturer.

Skolepengene dekker utgifter til turer og fagdager, blant annet transport og aktiviteter. Vanligvis tar elevene med seg matpakke, men på lengre turer stiller skolen med mat til elevene. I tillegg til den ukentlige fagdagen, reiser vi på flere overnattingsturer. På 10. trinn reiser elevene på en ukestur med spennende, varierte og lærerike aktiviteter.