Sponsordagen 2021

26. mai gjennomføres en av Øya-elevenes to årlige innsamlings- aksjoner. Ved å løpe eller gå ei oppmerket løype eller gjennomføre andre aktiviteter på skoleområdet skal elevene samle inn penger til Håpets senter i Nepal.

Elevrådene ved Øya ungdomsskole og Øya videregående, samt kristendoms- faget Globalt fokus er arrangører for Sponsordagen. Aksjonsdagen har i år endret navn fra Sponsorløp til Sponsordag da det er åpnet for å gjøre andre aktiviteter enn å løpe for å samle inn penger. Innsamlede midler går uavkortet til Håpets senter i Kathmandu, Nepal.