Valgfag

Valgfagene på Øya ungdomsskole tar deg med ut!

Vi tilbyr valgfagene Natur, miljø og friluftsliv og Fysisk aktivitet og helse. I begge fag bruker vi tid utendørs med varierte aktiviteter og læringsformer. Begge fagene inngår i ukas fagdag.